MENU
  Home
Aanmelden
Adverteer
Leden gedeelte
Upgrade

Help
Voorwaarden
Privacy

Contact

Site statistieken
 


  RUBRIEKEN
 

  ADS 

  LINKS
 

  STATS.
Leden online: 76
Gasten online: 7358
Nieuwe Leden Vandaag: 0

Totaal uitbetaald: € 5,350.00

 
 

Algemene Voorwaarden Daludida.nl

 

 1. Daludida.nl is een website waarbij u betaald krijgt om voor het bezoeken van websites. Deze websites krijgt u aangeboden op het e-mailadres dat u bij inschrijven aan Daludida.nl hebt opgegeven. Daludida.nl is geen MLM of een programma waarmee u extreem rijk kunt worden.
 2. Door u in te schrijven bij Daludida.nl en daarna actief te worden, gaat u akkoord met de in de Algemene Voorwaarden van Daludida.nl vastgelegde bepalingen en condities.
 3. De beheerder van Daludida.nl mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen. De beheerder hoeft de leden niet te informeren over wijzigingen van de Algemene Voorwaarden.
 4. Indien leden bezwaar hebben tegen wijzigingen van de Algemene Voorwaarden rest hen slechts één actie: beëindigen van het lidmaatschap. Indien de uitbetalingsgrens is bereikt, zal het saldo worden uitbetaald.
 5. Geld verdiend door fouten en/of bugs in ons systeem worden niet uitbetaald.
 6. Leden die zich hebben ingeschreven geven Daludida.nl toestemming aanbiedingen te sturen naar het opgegeven e-mailadres. Er is geen limiet aan het e-mails dat u van Daludida.nl ontvangt.
 7. Leden die zich hebben ingeschreven geven Daludida.nl toestemming om hun e-mailadres beschikbaar te stellen aan zorgvuldig geselecteerde derden.
 8. Leden zijn niet verplicht op de links in het e-mail bericht te klikken. Evenmin zijn leden verplicht om aankopen te doen of aan acties mee te doen.
 9. Om deel te kunnen nemen aan Daludida.nl moet u minimaal 14 jaar oud zijn.
 10. Deelnemers aan Daludida.nl moeten woonachtig zijn in Nederland of België.
 11. Deelnemers schrijven zich alleen onder eigen naam en e-mailadres in. Het aannemen van een andere identiteit wordt gezien als fraude. Het constateren daarvan leidt onherroepelijk tot verwijderen van het account en de verdiensten.
 12. Per deelnemer kan slechts één lidmaatschap worden aangegaan. Indien de beheerder van Daludida.nl vaststelt dat één persoon meerdere lidmaatschappen heeft, verliest deze persoon alle lidmaatschappen en verdiensten.
 13. Bij het inschrijven wordt uw IP-adres vastgelegd. Het is daarom niet toegestaan om via een en dezelfde computer meerdere lidmaatschappen bij Daludida.nl aan te houden, ook al zijn deze van verschillende personen. Bij constatering worden onherroepelijk alle lidmaatschappen en de daaraan gekoppelde verdiensten verwijderd.
 14. Andere gronden om het lidmaatschap en daaraan gekoppelde verdiensten te annuleren zijn:

-          Fraude

-          Valsspelen

-          Smaad

-          Bedreiging

-          Grof taalgebruik (mondeling/schriftelijk)

-          Manipulatie van het systeem

 1. Om toegang te krijgen tot het systeem krijgt u van Daludida.nl een inlognaam en wachtwoord. Het is uw eigen verantwoordelijkheid deze geheim te houden. Indien u uw inloggegevens kwijt bent, kunt u deze opnieuw aanvragen.
 2. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het lidmaatschap.
 3. Het is niet toegestaan om een account te verkopen.
 4. Het werven van leden voor Daludida.nl is toegestaan.
 5. Als bij dat werven van leden gebruik wordt gemaakt van SPAM, dan vervallen alle accounts en daaraan gekoppelde verdiensten. Tevens zullen wij uw gegevens verstrekken aan partijen die zich bezighouden met het bestrijden van SPAM.
 6. Een lid van Daludida.nl en Daludida.nl zijn onafhankelijke contractanten. Niets in de overeenkomst leidt tot een partnership, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiging, of een verhouding werkgever/werknemer.
 7. Als lid van Daludida.nl bent u zelf verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van belasting over de verdiensten.
 8. Daludida.nl is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van verdiensten, door aanbieders afgekeurde vergoedingen, verloren kansen of iedere andere directie of indirecte, speciale of veronderstelde inkomsten.
 9. Leden verdienen geld door op banners te klikken die zij via een e-mailbericht van Daludida.nl ontvangen. Leden verdienen eveneens door het aanbrengen van leden. Deze verdiensten vervallen als de leden geen enkele activiteit hebben getoond en worden dus in mindering gebracht bij de aanbrenger. Bij actief aangebrachte leden verdient het lid een percentage van de klikverdiensten van het aangebrachte lid.
 10. Daludida.nl verwijdert inactieve leden na 60 dagen. Hiermee komen zowel de inkomsten als aangebrachte leden te vervallen.
 11. Daludida.nl betaalt uit als het account meer dan € 10,- bedraagt. Het opwaarderen van het saldo om de uitbetalingslimiet te bereiken is niet toegestaan.
 12. Daludida.nl streeft er naar om het uitbetalingsverzoek binnen 60 kalenderdagen te behandelen.
 13. Bij het stoppen van Daludida.nlzullen alle accounts uitbetaald worden die de minimale uitbetalingsgrens hebben bereikt, al het gene wat daaronder zit wordt niet door Daludida.nl uitbetaald en zal komen te vervallen.
 14. Daludida.nl is niet aansprakelijk voor het onterecht resetten van de bubble('s).© Daludida.nl- Alle rechten voorbehouden
Webhosting via RockMedia